قالب وردپرس
مَن به اِعجازِ “غَزَل” بَر قَلبِ اِنسان واقِفَم.. آخَرَش هَم با ” غَزَل” او را هَوایی میکُنَم

آخرین اشعار و ابیات

ای ماه ترین دلخوشی روی زمینم

ای ماه ترین  دلخوشی روی زمینم
بگذار که چشمان تو  را  سیر ببینم

بگذار که بر روی  لبت شعر بکارم
بگذار که در  سایه چشمت بنشینم

ییلاقی چشمان تو  یاغی ترمان کرد
جیرانِ من ای دلبر  قشلاق  نشینم

از روز ازل بسته  گیسوی تو بودم
تا بوده چنین بوده و تا هست چنینم…