قالب وردپرس

گالری تصاویر

صبح آغاز قشنگیست

صبح آغاز قشنگے‌ست
نسیم؛ شاخہ‌هاے درختان را؛
به رقص مے‌آورد
زندگے دوباره متولد می‌شود؛
باران عشق مےبارد❤️
و تو دوباره شروع می‌ڪنی؛
بودن را

صبح آغاز قشنگیست *علم آوران | باشگاه دانشمندان جوان
صبح آغاز قشنگیست *علم آوران | باشگاه دانشمندان جوان