قالب وردپرس
خانه / فرهنگی (صفحه 25)

فرهنگی

کاری که با من کرد دنیا، داستان دارد

کاری که با من کرد دنیا، داستان دارد شرحش نخواهم داد، اما داستان دارد … مهتاب من! هنگام دیدار تو فهمیدم دیوانه‌ بازی‌ های دریا داستان دارد ! عاشق شدن تنها به پیراهن دریدن نیست دلدادگی‌ های زلیخا داستان دارد مستی که در شهر خبرچینان تو را بوسید امروز آسوده‌ …

ادامه نوشته »

ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ؟ ﺗﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺰﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ! ﺗﻮ ﻫﻢ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺰﻥ ﺑﺮ ﺯﺧﻢ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﭼﮏ ﭼﮑﻪ ﺳﺎﺯﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺳﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺩﻝ ﺑﮕﺬﺭ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ …

ادامه نوشته »

سهراب سپهری چقدر زیبا گفت

سهراب سپهری چقدر زیبا گفت: ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ! ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ… ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ… ﻳﻜﻲ ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩﻱ… ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩﻱ… ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩﻱ… ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ… ﭼﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ… ﭼﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ… …

ادامه نوشته »

ﺷﺮﺍﺏ ﺷﻮﻕ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻢ ، ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﻳﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ

ﺷﺮﺍﺏ ﺷﻮﻕ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻢ ، ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﻳﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﺳﺨﻦ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ، ﻭﻟﯽ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﮔﻬﯽﺧﻨﺪﻡ ، ﮔﻬﯽﮔﺮﻳﻢ ،ﮔﻬﯽ ﺍﻓﺘﻢ ، ﮔﻬﯽﺧﻴﺰﻡ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ

ادامه نوشته »

جا مانده ایم و شرح دل ما خجالت است

جا مانده ایم و شرح دل ما خجالت است زائرشدن، پیاده یقینا سعادت است ویزا، بلیط، کرب و بلا مال خوب هاست سهم چو من پیامک ((هستم به یادت)) است یک اربعین غزل به امید عنایتی… این بغض من اگر چه خودش هم عنایت است چیزی برای عرضه ندارم مرا …

ادامه نوشته »

چه بگویم سحرت خیر؟توخودت صبح جهانی

چه بگویم سحرت خیر؟توخودت صبح جهانی من شیدا چه بگویم؟که توهم این وهم آنی به که گویم که دل ازآتش هجرتوبسوخت؟ شده ای قاتل دل ؛ حیف ندانی که ندانی همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی چه …

ادامه نوشته »

اهل دل ، دل مینوازد ، دل شکستن کار نیست

اهل دل ، دل مینوازد ، دل شکستن کار نیست هرکه باشد بی محبت واقف اسرار نیست عاشقی هستم که منت میکشم بر وصل یار منت دلبر کشیدن عاشقان را عار نیست در گلستان گرد گل بسیار گردیدم ، ولی از هزاران گل یکی حتی مثال یار نیست آنقدر نالیدم …

ادامه نوشته »